Sunday, 19 January 2014

***


To ja. Dwadzieścia pięć lat temu. Ta sama górka, ta sama radość. Saturday, 11 January 2014

Tam gdzie dom zdrojowy

Grudzień w Ciechocinku: zjawy snujące się wśród niszczejących zabytkowych budynków, w powietrzu kwaśny solankowy odór nieczynnych tężni i niosące się po ulicach disco-polo: ze straganów, brudnych knajp i dancingów w budynku dworca PKP.